Radyoaktif bozunma hesap

Radyoaktif bozunma genellikle bir dizi adımlar halinde ilerler ve bu adımların bütünü bozunma zinciri olarak adlandırılır. 238 U'nun 234 Th'ye bozunması ardından 234m Pa ve ardından 206 Pb'ye bozunmalar, bozunma zincirine bir örnektir. Radyoaktif olan 60 Co sentetik izotopu, ambalajl gdalarn nlanmasnda kullanlr. Inlamadaki radyoaktif madde belirli bir limiti geerse, alet otomatik olarak durur. Bu amala eskiden 60 Cs de kullanlrd, kanser riski fazla olduundan artk kullanlmamaktadr. 158 Radyoaktif olan 14 C sentetik izotopu eskiden, aalarn ve fosillerin yann tayininde Radyoaktif bozunma oranları. Bozunma oranı, ya da aktivitesi, radyoaktif madde, ile karakterize edilir: Sabit miktarları: Yarı-ömür - t 1/2, başlangıç değerinin yarısına çürümeye radyoaktif bir maddenin belli bir miktarının aktivitesi için alınan zamandır; bkz nüklitlerin listesi. Radyoaktif bozunma hesap. Radyoaktivite, yarılanma ömrü, online hesaplama - yarım -Hayat bir sonucu olarak belli bir dönem için geriye kalan radyoaktif madde ve ilk miktarda kalan maddenin yüzdesi miktarını hesaplamak için izin verir. Radyoaktif izotop seçmek ya da yarı-ömrünü girin: ... WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Radyoaktivite, radyoaktiflik, ışınetkinlik veya nükleer bozunma, atom çekirdeğinin, tanecikler veya elektromanyetik ışımalar yayarak kendiliğinden parçalanmasıdır, bir enerji türüdür. Çekirdek tepkimesi sırasında ortaya çıkar. İnsan vücudunun da, birçok nesnenin de içinden geçebilir. Mozaik Dijital Eğitim. Etiketler. radyoaktivite, radyoaktif bozunma, Becquerel, radyasyon kaynağı, radyoaktif element, atom çekirdeği, Curie, Rutherford ...

Rastgelelik Gerçek midir?

2019.11.01 22:20 muhammetBulut Rastgelelik Gerçek midir?

Bir zar attım. Üst yüze hangi sayı gelecek dersiniz? Sonuç tamamen rasgele değil mi? Değil. Gelecek sonuç benim atma hızıma, fırlatma açıma, zarın ağırlığına, içinde bulunduğumuz ortamdaki hava basıncına, attığım yüzeyin sürtünme katsayısına, zarın yapıldığı maddeye ve daha birçok değişkene bağlı. İstediğiniz sayıyı zarın üstüne getirecek atmayı yapan makinelerin varlığı da bu olgunun bir kanıtı.
Ya da bir yazı tura oyununu düşünün. Üste gelecek yüzün yazı veya tura oluşu para üzerindeki kabartma ve oymalar simetrik olmadığı için ağırlık merkezi ortalanmaz, yüzeylerden birine daha yakın olur ve o yüzeyin aşağı gelme ihtimali artar; daha da ilginci bazı paraların dikey düşmesi bile küçümsenmeyecek bir olasılıktır!
Örneğin yapılan araştırmalarda Amerikan 5 sentinin dikey düşme olasılığı 1/6000 olarak hesaplanmıştır.
Dijital dünyaya baktığımızda da sandığımız anlamda rastgelelikle karşılaşamayız çünkü dijital sistemler de rastgele sayı üretmeleri gerektiğinde üzerilerinde tanımlanmış bir düzeni referans alırlar. Yani görünen rastgeleliğin ardında bir düzen vardır.
Günlük konuşmada bir zar atma eylemi veya yazı tura oyunu rastgele sonuç verir diyoruz çünkü tüm bu değişkenleri hesaplayıp bir matematiksel sisteme oturtmak bizim için çok zor –ama teoride imkânsız değil. Yazı tura için attığımız parada veya tamamen aynı özellikteki objelerle dolu bir torbadan yaptığımız bir seçimde de saf bir rastgelelik olduğunu söyleyemeyiz çünkü gerekli özellikler bilindiğinde çıkacak sonuç yüksek bir doğruluk payıyla tahmin edilebilir. Basitçe rastgeleliği “olası durumlardan birinin lehine bir seçim yapmamıza izin verecek hiçbir bilgimizin olmayışı” şeklinde tanımlayabiliriz.
Yaşadığımız evren boyutlarında yeterli veriyle olayların çıktılarını tahmin edebilir, daha da iyisi çok yüksek bir doğruluk payıyla hesaplayabiliriz demiştik. Bu makro evrenin deterministik (belirlenimci) bir yapısının olmasının sonucudur. Peki, bu “rastgelelik yoktur”, “bana veriyi ver, sana sonucu söyleyeyim” yaklaşımı evrendeki her şey için geçerli midir? Görünen o ki hayır çünkü atom altı seviyede –her zamanki gibi- işin rengi değişmektedir.
Kuantum dünyasıyla uzaktan veya yakinen ilgilenen herkes kuantum dünyasında belirsizliklerin ve rastgeleliklerin (!) olduğunu bilir. Kuantum mekaniğine göre radyoaktif bir atomun ve içinde bulunduğu ortamın özelliklerini hatta fizikteki tüm yasaları eksiksiz bilseniz bile o atomun spesifik bir zamanda bozunup bozunmayacağını kesin olarak bilemezsiniz; ancak olasılığını hesaplayabilirsiniz. “Tanrı zar atmaz!” derken Einstein, kuantum dünyasındaki bu “her koşulu bilmemize rağmen kesin olarak hesaplayamıyoruz, bir belirsizlik var” görüşüne muhalefetini dile getirmiştir. Kendisi bu bilinmezliği kabul etmek yerine evrendeki olaylarda –bozunma gibi- gizli değişkenlerin olduğunu, bizim bunları ölçemediğimiz için atomun durumu ile ilgili her bilgiye sahip olamayacağımızı ve sonuç olarak bozunma durumunu kesin olarak hesaplayamayacağımızı söyler; atomun kendi içinde bir rasgelelik barındırdığı için değil.
Günümüzde yapılan deney ve ölçümlere gizli değişkenlerin izine rastlanmamış olması Einstein’ın haksız olduğunu ima etse de kuantum araştırmacıları herkesi buna ikna edebilmiş değil. Yani siz altta yatan düzeni göremiyorsunuz diye herhangi bir düzenin olmadığını iddia edebilir misiniz? Gelin, durumu daha iyi anlamak için Kuantum Mekaniği ile ilgili bilgilerimizi tazeleyelim.
Makro evrende karşılaşmasak da mikro evrende süperpozisyon mevcuttur. Bu kavram, bir cisim üzerinde farklı olasılıkların aynı anda, üst üste bulunmasını ifade eder yani Schrödinger’in Kedisi düşünce deneyinde olduğu gibi kedi aynı anda hem ölü hem diridir, radyoaktif bir atom hem bozunmuştur hem bozunmamıştır ve çift yarıklı girişim deneyinde olan bir foton hem birinci hem de ikinci yarıktan geçmiştir. Yapılan sayısız deney gösterdi ki bir gözlemci süperpozisyonda bulunan bir paracığı gözlemleyene kadar bu süperpozisyon devam eder, gözlem yapıldığı an dalga fonksiyonu tek bir duruma çöker, biz baktığımızda parçacığı tek bir halde görürüz. Burada Kuantum Mekaniği der ki süperpozisyondaki bir parçacığın yüzde kaç olasılıkta hangi durumda olacağını matematiksel yöntemlerle hesaplayabiliriz ancak gözlem yaptığımızda hangi duruma çökeceğini kesin olarak hesaplayamayız. Yani ne kadar deney, gözlem, hesap yaparsak yapalım radyoaktif bir atomun 30 sene sonra bozunmuş olma olasılığını bulacak kadar bir sonuca ulaşabiliriz; kesinlik sağlayacak kadar değil.
Diyelim ki elimizden geleni yaptık ve olasılığı %50 bulduk. Otuz sene sonrasında o parçacığın bozunup bozunmamasını belirleyecek bir fiziksel neden yoktur. Tıpkı Buridan’ın Eşeği isimli düşünce deneyindeki eşeğin durumundadır radyoaktif parçacık. Buridan’ın aç ve susuz eşeği kendisine eşit uzaklıkta bulunan saman ve su arasında seçim yapamaz ve ölür çünkü birini diğerinden öncelikli yapan bir etmen yoktur. Ancak parçacığın ölme lüksü yoktur ve 30 sene sona kontrol ettiğimde bozunma veya bozunmama seçeneklerinden birini seçmiş olması gerekir, Kuantum Mekaniği’nin günümüz modeline göre kör bir seçim yapar. Olasılık yarı yarıyadır (önceden hesap yapmıştım, hatırlayın) ama eğer bozunmamış durumdaysa biz “Şu sebepten dolayı bozunmadı” diye bir açıklama yapamayız, tamamen rastgeledir, çünkü bunu belirleyen bir neden yoktur, kuantum mekaniğinin günümüzdeki modeline göre. Hatırlatalım, bir yazı tura oyununda üste yazı geldiği zaman “Atış hızı şuydu, açısı şu kadar dereceydi, hava akımı bu yöndeydi, bu nedenlerle yazı geldi” şeklinde açıklamalar yapmaya fizik bilgisine, ölçüm aletlerine ve matematiksel modellere sahibiz. Ancak iş kuantum seviyesine indiğinde kalemler yazmaz, hesaplar tutmaz oluyor.
Kuantum, fizik ve matematik yönü ağır bassa da fazlasıyla felsefe içeren bir dünya. Dolayısıyla ne düşüneceğiniz tamamen size kalmış. Birçok Kuantumcu gibi maddenin içsel bir rastgelelik, bir indeterminizm barındırdığını da düşünebilirsiniz, ama benim gibi salt rastgelelikten rahatsız olanlardansanız halen göremediğimiz gizli değişkenlere sahip bir düzene bağlı olduğuna da düşünebilirsiniz; nihai seçim sizin.
matematiksel.org'dan alıntıdır.
Kaynakça:
submitted by muhammetBulut to KGBTR [link] [comments]


RADYOAKTİVİTE KONU ANLATIMI VE SORU ÇÖZÜMÜ - YouTube Genel Kimya 2-Bölüm 25/Çekirdek Kimyası/Radyoaktif Bozunma Hızı Radyoaktif (Üstel) Bozunma ve Yarı Logaritmik Grafik (Fen Bilimleri) (Fizik) RADYOAKTİVİTE /ALFA-BETA-GAMA IŞIMALARI. - YouTube Radyoaktivite (AYT) Konu Anlatımı ve Soru Çözümü Radyoaktif Bozunmaya Giriş (Fen Bilimleri) (Kimya) 4dk'da YARI ÖMÜR 11.Sınıf Radyoaktif (Üstel) Bozunma Örnekleri (Fen Bilimleri) (Fizik) (Kimya) Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite - Radyoaktivite Radyoaktivite

RADYOAKTİVİTE

 1. RADYOAKTİVİTE KONU ANLATIMI VE SORU ÇÖZÜMÜ - YouTube
 2. Genel Kimya 2-Bölüm 25/Çekirdek Kimyası/Radyoaktif Bozunma Hızı
 3. Radyoaktif (Üstel) Bozunma ve Yarı Logaritmik Grafik (Fen Bilimleri) (Fizik)
 4. RADYOAKTİVİTE /ALFA-BETA-GAMA IŞIMALARI. - YouTube
 5. Radyoaktivite (AYT) Konu Anlatımı ve Soru Çözümü
 6. Radyoaktif Bozunmaya Giriş (Fen Bilimleri) (Kimya)
 7. 4dk'da YARI ÖMÜR 11.Sınıf
 8. Radyoaktif (Üstel) Bozunma Örnekleri (Fen Bilimleri) (Fizik) (Kimya)
 9. Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite - Radyoaktivite
 10. Radyoaktivite

Kanalıma abone olalım ve videolarimizi begenelim. For the Love of Physics - Walter Lewin - May 16, 2011 - Duration: 1:01:26. Lectures by Walter Lewin. Her gün en yeni eğitim videolarını ilk izleyen olmak için kanalımıza abone olun. Daha fazlası ve ders videolarını sıralı izlemek için: https://www.khanacademy.org.tr Matematikten ... 12.SINIF FİZİK - AYT Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite - Radyoaktivite Kanalımıza abone olmak için tıklayın https://goo.gl/JpWdhc TYT FİZİK Oynatma listes... #RADYOAKTİVİTE 3- Radyoaktif Bozunma Hızı (Rate of Radioactive Decay) 1. Parçalanma hızı (The rate of disintegration) 2. Aktiflik (activity) A. 3. Yarı ömür (half-life) örnek soru çözümü. Kanalıma ... Her gün en yeni eğitim videolarını ilk izleyen olmak için kanalımıza abone olun. Daha fazlası ve ders videolarını sıralı izlemek için: https://www.khanacademy.org.tr Matematikten ... FİZİK,FİZİK AYT,AYT FİZİK,radyoaktivite,radyoaktif,radyoaktif bozunmalar,radyoaktivite fizik,radyoaktivite konu anlatımı,radyoaktivite konu anlatımı fizik,ra... Her gün en yeni eğitim videolarını ilk izleyen olmak için kanalımıza abone olun. Daha fazlası ve ders videolarını sıralı izlemek için: https://www.khanacadem... Tonguç Akademi YARI ÖMÜR konu anlatımını her zamanki gibi en eğlenceli şekilde Tonguçlayarak bu videoda bulabilirsin. YARI ÖMÜR ve diğer konu anlatımları içi... Radyoaktivite ve Nükleer Enerji ile ilgili LYS adına bilmeniz gerekenler...